teofania

f
Religió

Aparició o manifestació sensible de la divinitat.

Hom sol emprar aquest nom quan es tracta de divinitats personals o personalitzades. Si la manifestació es refereix a les forces sagrades en general, hom utilitza el mot hierofania. Si bé qualsevol realitat mundana pot ésser considerada teofànica en tant que revela l’existència i el poder de Déu, hom reserva el nom de teofania per a les manifestacions sorprenents o extraordinàries.