teorema d’Abel

m
Matemàtiques

Teorema segons el qual si una sèrie de potències convergeix per a x = c, aleshores convergeix absolutament per a |x | c|.