teorema de Brun

m
Matemàtiques

Teorema segons el qual la sèrie Σ(1/p), on p recorre els nombres primers bessons, és convergent: Σ(1/p) = (1/3+1/5)+(1/5+1/7)+(1/11+1/13)+(1/17+1/19)+....

Hom creu que el límit d’aquesta suma és 1,9021604±5×10-7.