teorema de Russell-Vogt

m
Astronomia

Teorema relatiu al comportament dels estels, segons el qual si un estel és en equilibri hidroestàtic i tèrmic, i obté tota la seva energia de les reaccions nuclears, la seva estructura resta totalment determinada per dos factors: la seva massa i la distribució d’elements químics en el seu interior.