teorema fonamental de l’àlgebra

f
Matemàtiques

Tota equació polinòmica de grau n>0 amb coeficients complexos té almenys una arrel complexa .

Com a conseqüència, tot polinomi de grau n>0 amb coeficients complexos pot descomposar-se en producte de n factors lineals. La primera demostració rigurosa fou atribuïda a Gauss.