teoria de la contracció

f
Geologia

Teoria orogènica formulada per Élie de Beaumont el 1829.

Suposa que la Terra es refreda a poc a poc i provoca, així, una disminució en el volum del nucli, al mateix temps que l’escorça, que és rígida, es contreu formant arruges. Les modernes teories geològiques han reduït aquesta teoria a una anècdota històrica.