teoria de la imputació

f
Economia

Teoria econòmica marginalista de l’assignació del valor del producte entre els diferents factors que intervenen en la seva producció.

El fet que el valor del producte sigui el resultat d’una determinada combinació de factors fa molt difícil de definir l’aportació concreta de cadascun d’ells considerat aïlladament; per això els marginalistes han elaborat diferents conceptes per arribar a una concreció d’aquella. Així, Böhm Bawerk establí la diferenciació entre béns substituïbles i no substituïbles, i atribuí la formació de valors als no substituïbles; Wieser intentà de remeiar les insuficiències d’aquesta teoria partint de la necessitat de cooperació d’ambdós tipus de factors; i John B.Wark introduí el concepte de productivitat marginal.