teosofia

f
Filosofia

En la filosofia de Rosmini, denominació equivalent de la ‘‘teoria general de l’ésser’’, emprada com a títol de la seva obra pòstuma del 1859.