terça

f
Física

Unitat de pes, equivalent a 1/3 de la lliura carnissera i, per tant, igual a la lliura.