tercer estat

m
Història

Nom donat, en l’estructura estamental de l’Antic Règim, al grup social que formava el conjunt de les forces productives, integrat per la burgesia, les classes populars urbanes i els camperols lliures.

La coherència del grup provenia de l’oposició comuna als privilegis dels eclesiàstics (primer estat) i dels nobles (segon estat). L’hegemonia corresponia a la burgesia, que lluitava per aconseguir un poder polític d’acord amb la seva potencialitat econòmica. El procés és ben visible a l’Anglaterra del s XVII i a la França del final del s XVIII, amb l’aportació teòrica de Sièyes (Qu'est-ce que le Tiers État, 1789). L’accés de la burgesia al poder (burgesia) rompé la cohesió del grup i, juntament amb el desenvolupament de la Revolució Industrial, donà pas a un nou tipus d’estructura social, de caràcter classista.