tercer orde

m
Cristianisme

Nom donat a alguns instituts religiosos (tercer orde regular) o a certes associacions piadoses (tercer orde secular) que depenen d’un orde religiós, es beneficien dels seus privilegis i en segueixen l’espiritualitat i, en la mesura del possible, la regla.

Els principals tercers ordes regulars masculins són el de Sant Francesc i el dels caputxins de la Mare de Déu dels Dolors. Entre els femenins es destaquen els de les terciàries carmelitanes, dominicanes i franciscanes (terciari regular). El primer tercer orde secular fou el de sant Francesc d’Assís (1209). (terciari secular).