Tercer Reich

Darrer imperi alemany (1933-45), que s’identifica amb el nazisme.

La designació de Hitler com a canceller (30 de gener de 1933) significà la fi de la República alemanya configurada per la consitució de Weimar (1919) i la transformació de l’estat d’acord amb les doctrines del nazisme: fi del parlamentarisme, suspensió de garanties i atribució al poder executiu de facultats il·limitades; substitució del sistema federal per una rígida centralització; conversió del partit nacionalsocialista en partit únic i dissolució de les altres organitzacions polítiques i dels sindicats; conversió de la presidència de la república en lideratge d’un nou imperi germànic, etc. El nou estat, instrument del capitalisme monopolista alemany, es dotà d’un poderós exèrcit i, tot invocant la unitat dels pobles de parla alemanya, es llançà a la conquesta de primeres matèries i de mercats, la qual cosa conduí a l’esclat de la Segona Guerra Mundial, durant la qual, temporalment, Alemanya s’incorporà, sotmeté o convertí en satèl·lits seus extensos territoris europeus.