terçó

m
Història del dret

Antiga demarcació administrativa de la Vall d’Aran que, en nombre de tres, agrupava totes les parròquies; tenien com a centre Garòs, Viella i Bossost, caps de batllia.

Al segle XVI els terçons apareixen subdividits en dos; són els anomenats sesterçons i, també, terçons. De Bossost sorgiren els de Lairissa i els Quatrellocs; del de Viella, els de Marcatòsa i Viella; del de Garòs, els d’Arties i Pujòlo.