Teresa Gil de Vidaure

(?, segle XIII — ?, segle XIII)

Dama navarresa, senyora de Xèrica, amistançada de Jaume I de Catalunya-Aragó.

Era vídua de Sancho Pérez de Lodosa. Inicià la seva relació amb Jaume I el 1255, i, per tal com aquest li havia fet promesa de casament, el papa considerà que hi havia entre ells autèntic vincle matrimonial. El 1265 Teresa contragué la lepra, i el rei se'n separà definitivament; Teresa es reclogué al convent de la Saïdia de València, fundat per ella. Fou mare de Jaume de Xèrica i Pere d’Ayerbe, legitimats pel rei i cridats a la successió a falta dels fills legítims. Sobrevisqué al rei.