teris

m
pl
Mastologia

Subclasse de mamífers que agrupa tots els existents llevat dels prototeris.

La subclasse comprèn les infraclasses dels pantoteris (mesozoics, tots fòssils), els metateris i els placentaris. Molt probablement els metateris i els placentaris tenen l’origen en els pantoteris.