terme

m
Matemàtiques

El numerador o el denominador d’una fracció.