terminologia

terminología (es), terminology (en)
f

Conjunt de termes i d’expressions propis d’una determinada ciència, art, etc.