termita

f
Tecnologia

Mescla pulverulenta d’alumini (75%) i d’òxid de ferro (25%), emprada en aluminotèrmia i per a soldar.