termoparell

m
Física

Dispositiu de mesura emprat en pirometria i constituït per un parell termoelèctric.