terra

f

Nom donat a diverses matèries pulverulentes.