terra

f

Part sòlida de la superfície terrestre, considerada com a suport de les coses; sòl.