terra

f

Part sòlida de la superfície de la Terra, en contraposició a l’aire i a l’aigua.