terra

f
Electrònica i informàtica

Massa de la terra emprada com a conductor en telecomunicacions i com a element de protecció en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.