terra cremada

f
Militar

Territori d’una de les parts bel·ligerants on hom ha destruït tot allò que pot servir per als moviments, l’alimentació, etc, de l’enemic.