terratzo

terrazo (es), terrazzo (it)

m
Construcció i obres públiques

Material per a pavimentació que consisteix en un conglomerat de sorra i ciment amb trossos de marbre o de granit, sotmès a poliment.