terregada

cisco, escoria, (es), coaldust, dregs, (en)
f

Menudall de carbó vegetal.