terregall

terrero (es), debris (en)
m

Munt de pedres menudes, de runa, d’escòria, etc.