terreller

terrera (es), clearing (en)
m

Tros en el galter d’una muntanya en el qual la terra és pelada, sense herbes ni arbres.