terreny

m

Espai o classe de matèria on s’exerceix una activitat.