tesi doctoral

tesi
f
Educació

Dissertació escrita sobre un tema l’estudi del qual comporta un treball d’investigació i d’aportació personals, presentada per l’aspirant al títol acadèmic de doctor a la corresponent facultat universitària.