testera

f
Construcció i obres públiques

Part triangular superior de la façana d’un edifici amb coberta de dos vessants en la qual descansen aquests.