Tetis

Tetis fotografiat per l’astronau Cassini (maig del 2012)

© NASA

Tercer satèl·lit de Saturn, descobert per G.D. Cassini el dia 21 de març de 1684.

La seva distància mitjana al centre de Saturn és de 294.000 km. La seva òrbita té una excentricitat que és gairebé nul·la i una inclinació, respecte a l’equador de Saturn, d’1°6´. El període de revolució sideral és d’1 dia, 21 h, 18 min i 26,1 s, i el moviment té lloc en sentit directe. El diàmetre de Tetis és de 1.000 km, i la seva massa és de l’ordre de 6,26·10 g. Quan Saturn és en oposició hom observa Tetis com un astre de magnitud 10,5.