tetracloroetilè

Cl2C‗CCl2
m
Química

Líquid incolor no inflamable, d’olor etèria, soluble en alcohol i èter i insoluble en aigua, que té una densitat d’1,6227, bull a 121°C i es congela a -22°C.

Hom l’obté per reaccions de cloració a partir de l’etilè. Gaudeix d’una gran estabilitat química i és resistent a la hidròlisi àcida. Presenta la més baixa toxicitat d’entre els solvents clorats i té una extensa aplicació com a dissolvent industrial. A més, és emprat com a vermífug, nematicida i com a mitjà per a la transmissió de la calor. També és anomenat percloroetilè.