tetraetilplom

Pb(CH2-CH3)4
m
Química

Líquid oliós incolor, d’olor agradable i elevada toxicitat, que hom obté per tractament d’aliatges de plom i sodi amb clorur d’etil.

És soluble en els solvents orgànics i insoluble en aigua, té una densitat d’1,659 i bull a 91°C/19 Torr. És tèrmicament inestable i es descompon ràpidament per sobre dels 120°C amb formació de radicals etil. És l’agent antidetonant més emprat actualment.