tetrahidrofuran

C4H8O
m
Química

Compost heterocíclic consistent en un anell de cinc membres saturat que conté un àtom d’oxigen en la seva estructura.

És un líquid incolor, inflamable, explosiu, d’olor característica, miscible amb aigua i amb els solvents orgànics, que té una densitat de 0,8892 i bull a 67°C. Hom l’obté per hidrogenació catalítica del furan. El tetrahidrofuran presenta una reactivitat moderada davant els àcids, l’oxidació i els agents nucleòfils enèrgics, i és el producte de partida per a la preparació de diversos composts, com ara l’1,4-diclorobutà, la butirolactona, la pirrolidina i el 4-clorobutanol. S'oxida en l’aire originant un peròxid explosiu, i pot ésser polimeritzat per iniciadors catiònics, cosa que mena a diversos polièters. D’altra banda, el tetrahidrofuran té una gran aplicació com a solvent industrial i de síntesi orgànica, presentant un moment dipolar d’1,75 D i una constant dielèctrica de 7,58. És un solvent de tipus bàsic que té una gran facilitat per a coordinar-se amb metalls.