tetraodontiformes

plectògnats
m
pl
Ictiologia

Ordre de peixos actinopterigis del superordre dels teleostis integrat per peixos de cos curt, cap gros amb els premaxil·lars i els maxil·lars soldats entre ells, boca i feses branquials petites, pell revestida de plaques òssies, escates rugoses i gruixudes o espines, aletes pectorals, quan n’hi ha, en posició toràcica i bufeta natatòria del tipus dels fisoclists.

Llur cos adopta sovint formes comprimides, polièdriques o més o menys globoses. Generalment marins i costaners, viuen a les zones tropicals. L’ordre inclou vuit famílies, amb unes 200 espècies, entre les quals destaquen la dels balístids, amb la ballesta, la dels tetraodòntids, amb el peix globus comú, la dels diodòntids, amb el peix eriçó, la dels mòlids, amb el bot, única espècie existent als Països Catalans, i la dels ostraciònids, amb el peix cofre.