tetraplegia

f

Paràlisi que afecta les quatre extremitats.