tetrosa

f
Bioquímica

Monosacàrid de quatre àtoms de carboni, com ara l’eritrosa.