Teutates

Tutatis

Entre els celtes, déu de la tribu.

El seu nom reemplaça el nom personal de la divinitat, probablement tabú. La tradició mitològica l’ha fet sovint el gran déu nacional dels celtes i l’ha assimilat a Mart.