texturació

f
Indústria tèxtil

Tractament que hom aplica als fils sintètics de filament continu per donar-los un major volum o una major extensibilitat.

Pel fet d’ésser filats per extrusió, els fils sintètics tenen els filaments rectes i totalment paral·lels, i hom els arrissa amb la texturació. Tots els procediments de texturació són basats en la termoplasticitat dels materials sintètics. Hom dóna mecànicament una deformació a la fibra, l’escalfa fins a una temperatura lleugerament inferior a la de fusió i la refreda, a fi de fixar la deformació obtinguda. Els procediments més emprats són per falsa torsió (torsió, fixació i destorsió), per cantell calent (el fil tens dóna la volta a un cantell calent), per atapeïment (el fil és atapeït dins una cambra calenta, és refredat i hom el treu), per raig d’aire (que escabella els filaments, especialment els de la superfície, i un tractament tèrmic fixa el fil), per tricotatge-destricotatge (hom fa un tricot, el fixa i el destricota) i per rodes dentades (hom fa passar el fil entre dues rodes dentades calentes i el refreda seguidament).