Theodor Herzl

(Budapest, 2 de maig de 1860 — Edlach, Àustria, 3 de juliol de 1904)

Escriptor i periodista austríac d’origen jueu.

L’antisemitisme imperant a la seva època i, més concretament, l’afer Dreyfus, el portaren a considerar inviable l’assimilació dels jueus. Com a alternativa, proposà la construcció d’un estat basat en la nació jueva, més que no pas en la religió hebraica, idees que exposà en les seves obres Der Judenstaat (‘L’estat jueu’, 1895) i Altneuland (‘Vella terra nova’, 1902). Principal promotor del sionisme, en preparà el primer congrés a Basilea (1897), del qual esdevingué president. Creà la banca nacional jueva i el fons nacional jueu per a l’adquisició de terres palestines.