Théodore Agrippa d’Aubigné

(Pons, Saintonge, 8 de febrer de 1552 — Ginebra, 29 d’abril de 1630)

Literat francès.

Educat dins l’església reformada, de la qual fou acèrrim defensor, prengué part en les campanyes bèl·liques i polítiques contra els catòlics sota els regnats d’Enric IV i Lluís XIII. El 1620 s’exilià a Suïssa. És autor de Les tragiques (1616), extens poema politicoreligiós, compost entre el 1577 i el 1616, en el qual aconsegueix moments de veritable grandesa. A més de nombrosos escrits anticatòlics i propagandístics, escriví Les aventures du baron de Foeneste (1617), sàtira de la cort de Maria de Mèdicis, la Histoire universelle (1620), del 1550 al 1601, i l’autobiografia Histoire secrète de Théodore d’Aubigné (1729).