Thomas Arnold

(West Cowes, illa de Wight, 1795 — Oxford, 1841)

Eclesiàstic i pedagog anglès.

A partir del 1827 fou director de l’escola de Rugby (Warwickshire). El seu ideal era la formació del "Christian gentleman"; subordinà l’educació intel·lectual a l’educació moral i religiosa, accentuà la formació del caràcter i la personalitat de l’infant i introduí els estudis humanistes, socials i polítics moderns; reformà també l’educació física. Influí en l’evolució de les public-school angleses en introduir el sistema de boarding-house, o de grups d’alumnes residents en cases separades, sota la direcció dels professors amb llurs famílies.