Thomas Dekker

(Londres, 1572 — Londres, 1632)

Autor dramàtic i prosista anglès.

La seva obra descriu els fets de la vida de Londres, com a The Wonderful Year (1603, sobre la pesta), o bé és una acusació directa en contra dels vicis de la seva societat, tal com s’esdevé a The Seven Deadly Sins of London (1606) i a The Bellman of London (1608), escrits moralitzants dins una òptica medieval. Conreà la comèdia i la tragèdia (Old Fortunatus, 1600; The Shoemaker's Holiday, 1600; Satiromatix, 1602, en contra de Ben Jonson). També és remarcable The Honest Whore (1604). Col·laborà amb dramaturgs com Midleston, Webster i Ford.