Thomas Savery

(Shilston, Devon, 1650 — Westminster, 1715)

Mecànic anglès.

Treballant a la mina de Cornualla, ideà el 1698 una màquina per a bombar aigua on utilitzà per primera vegada la força del vapor; aquesta és considerada com la primera màquina de vapor coneguda. Més tard col·laborà amb John Cawley en la construcció de la màquina de Newcomen, ideada el 1705.