Thule

Nom donat pels geògrafs i els navegants grecs i llatins, a partir de Pitees de Marsella, a una terra considerada l’extrem nord del món.

Hom discuteix si es tractava de les illes Shetland, d’Islàndia o de Noruega, bé que aquesta darrera sembla més probable.