tiamina

aneurina, C12H17N4OSCl
f
Bioquímica

Compost heterocíclic constituent del complex vitamínic B, conegut també com a vitamina B1 .

És un factor essencial del creixement i un antineurític, i la seva manca ocasiona el beri-beri en l’home. És àmpliament difós en la natura i ocorre en la pellofa de l’arròs, en el llevat i en els ous, i hom el troba en les cèl·lules vives en forma de pirofosfat. Es presenta com una sal cristal·lina soluble en aigua i poc soluble en els solvents orgànics, que es fon a 234°C. És una vitamina termolàbil que hom obté de les seves fonts naturals. Intervé, en forma de coenzim, en el metabolisme dels hidrats de carboni, especialment en la descarboxilació dels α-cetoàcids. És emprat en medicina com a complement de la nutrició i com a additiu alimentari.