tiazolidina

C3H7NS
f
Química

Compost heterocíclic l’estructura del qual consisteix en un anell de cinc membres saturat que conté un àtom de sofre i un de nitrogen en posicions relatives 1,3.

És un líquid incolor, miscible amb aigua i els solvents orgànics, que bull a 165°C. La tiazolidina i els seus derivats s’obtenen per reacció de composts carbonílics amb β-aminotiols. L’esquelet de tiazolidina forma part de l’estructura de les penicil·lines.