Tifi Odasi

(Pàdua, segle XV — Pàdua, segle XV)

Nom amb què és conegut Michele di Bartolomeo Odasi, poeta macarrònic italià.

Escriví el poema Macharonea (imprès poc temps després de la seva mort, vers el 1492), que descriu les burles fetes per un grup d’amics a un pretès nigromant. Bé que aquesta obra no fou, probablement, la primera del gènere, hom considera Odasi com el veritable pare de la poesia macarrònica.