til·lita

f
Geologia

Bretxa margosa constituïda per elements de pedra poc abundants, molt grossos i angulosos, formada durant les èpoques glacials anteriors al Plistocè.